3.7 Изчисляване на санкции

'' ''
3.7 Изчисляване на санкции


Изчисляване на размера на глобите - е, странно, програмата за изчисляване на глобите. Той е предназначен за облекчаване на потребителя от досадни процедури за изчисляване на разходите. Достатъчно изтегляне Изчисляване безлихвени, въведете необходимите данни в нея, а след това тя ще се изчисли.

Приложението е в състояние да изчисли изчисляването на наказателното лихви и неустойки, свързани с провала на паричните задължения:неустойки по договора, размерът на неоснователното обогатяване, делът на рефинансиране процент, сумарни глоби, такса за регистрация и т.н. Гербов налог се изчислява като на арбитражния съд и до съдилищата с обща юрисдикция. Всички изчисления се извършват в съответствие с Гражданския кодекс на Руската федерация.

Програмата е в състояние да се актуализира при изчисляването на лихвените проценти за рефинансиране с едно щракване, когато имате работеща интернет връзка.Приложението е напълно преносим, ​​т.е. не изисква инсталация и не пречи на системния регистър. Това е много лесно, тъй като изчисленията трябва да въведете само някои основни данни, както и текущите цени са предприети в съответствие със закона на Интернет.
Версия: 3.7
Локализирани език: Да
Разработчик: Александър Семьонов
Операционна система: Windows All
Размер: 0,4 Mb
Free 3.7 Изчисляване на санкции

6446