Codec XviD 1.3.2

'' ''
Codec XviD 1.3.2


XviD - Library видео компресия стандарт MPEG-4, да го кажем просто, кодека. Както името му съдържа алюзия за DivX - кодек, който е патентован. XviD създадена като неговата противоположност, защото тя е с отворен код и се разраства бързо.

Decode видео сгъстен XviD, можете лесно да всеки декодер, който е съвместим с MPEG-4 ASP.Тъй съвместимост обикновено няма проблем, но трябва да се има предвид, че за да играете тази видео на вътрешните играчи, които са сертифицирани за DivX, трябва да бъдат изпълнени някои условия. Например, тя трябва да се използва само тези функции, които са в DivX.

Въпреки това, за сваляне безплатно XviD Това е единственият подобрен алгоритъм за компресиране. Когато е правилно конфигуриран, можете да постигнете много по-добро качество в същото размер на файла.По време на компресия може да зададете желания размер на файла, кодек без проблеми в леглото, като същевременно се постигне възможно най-добро качество на видеото.
Версия: 1.3.2
Локализирани език: Да
Разработчик: xvid.org
Операционна система: Windows 7 / XP / Vista
Размер: 10,3 Mb
Free XviD 1.3.2

6805