Registry Tweaks 1.9

'' ''
Registry Tweaks 1.9


Register tweaks - et program for enkel og praktisk å endre innstillingene som er lagret i registeret.Som du vet, er mange av innstillingene spredt i ulike verktøy i Windows, skriv dem kommer fra forskjellige steder, så det er ganske upraktisk å konfigurere systemet for seg selv. Nok gratis nedlasting Registry tilpasninger for å være sikker på hvor ubehagelig å leve uten tweaking.

Mange parametere er generelt vanskelig å finne ved hjelp av standard Windows, men de fortsatt krever justering. Dette programmet inneholder alle de viktigste registerinnstillinger.De er delt inn i seksjoner som har en detaljert beskrivelse.For eksempel er ikke hver bruker vil gjette at lagret i registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE, men i programmet sies det i klartekst. Juster visuelle effekter, oppdateringer, etc. for lettere for brukeren fikk sine enkelte deler av programmet.

Register tweaks distribuert som en CHM-fil er egentlig en katalog Windows, noe som kan gjøre endringer i registret.
Versjon: 19
Lokalisert språk: Ja
Utvikler: Paul Kravchenko
Operativsystem: Windows 7 / XP / Vista
Størrelse: 0,9 Mb
Gratis register tweaks 1.9

6818