Adresár rádia farieb a zákonníka 10,6

'' ''
Adresár rádia farieb a zákonníka 10,6


Farba a kód - program, ktorý definuje typ rádioaktívneho prvku v jeho kódu alebo farebné označenie. Obsahuje tiež návod na aktívne a pasívne rádio. Môžete vidieť, ako všetky prvky v databáze, a vybrať ten správny, a zadajte typ rádia sami.

Rozsiahla databáza zahŕňa množstvo typov prvkov, vrátane diódy, regulátory, kondenzátory, odpory, atď Farba a kód program dáva podrobné špecifikácie prvku.Informácie možno tiež zobraziť v režime funkčných čipov alebo rozmerov. Pre každý typ zariadenia má vlastný panel nástrojov, v dôsledku tohto užívateľ nemôže nechať rozptyľovať zbytočné informácie, ktoré nesúvisia s touto položkou.

K dispozícii je vstavaný kalkulátor, ktorý už má pôsobivý zoznam vysporiadanie príslušných vzorcov. Ak chcete získať výsledky, môžete jednoducho zadať počiatočné dáta. Stojí za to stiahnuť Farba a kód, a zmierniť výpočty.
Verzia: 10.6
Lokalizovaná jazyk: Áno
Vývojár: IntechnoSoft
Operačný systém: Windows 7 / XP / Vista
Veľkosť: 31,4 Mb
Zadarmo farieb a kód 10,6

3016