SSH klient Tunnelier 4,39

'' ''
SSH klient Tunnelier 4,39


Tunnelier - klient SSH, pomocou ktorého môžete pripojiť prostredníctvom zabezpečeného kanála do terminálu. Podporované protokoly xterm, bvterm a VT100. Okrem toho program umožňuje pripojenie k SFTP-server pomocou FTP použitie konvenčného FTP-to-SFTP most.

Dosť stiahnutie zadarmo Tunnelier, a budete môcť nastaviť všetko WinSSHD-nastavenie na diaľku, a vzdialene spravovať pracovnú plochu. To zaisťuje spojenie vysokorýchlostnej.

Ak chcete používať spoločný emuláciu terminálu konzoly štandardné Windows. Príkazový riadok má pokročilé funkcie a podporné skripty.Možné dynamický prenos dát cez SOCKS a HTTP CONNECT proxy servera integrovaný. Podporuje overovanie pomocou RSA a DSA verejný kľúč. Tam je vhodný správca súborov pre vzdialenú prácu s nimi.

Program pracuje správne v OS Windows rodine, od roku 2000 a končiac 8, a podporuje ako 32-bitové verzie a 64-bit.Tunnelier je jedným z najsilnejších grafických ssh-klientov. Vďaka nej môžeme rýchlo získať prístup k serveru v prípade neočakávaných problémov.
Verzia: 4,39
Lokalizovaná jazyk: Áno
Vývojár: Bitvise Limited
Operačný systém: Windows Všetko
Veľkosť: 6,2 Mb
K stiahnutiu Tunnelier 4.39

5160