FontExpert 2015 13.0 Release 1

FontExpert 2015 13.0 Release 1
FontExpert - možno jeden z najlepších programov svojej triedy, na prezeranie a inštaláciu fontov, ako aj na kontrolu systému pre problémy s fontami.FontExpert 2014 vám umožňuje prezerať a inštalovať fonty, ako aj kontrolovať problémy s fontami.FontExpert zobrazuje typy fontov nainštalovaných fontov a tiež vám umožňuje rolovať v priečinkoch a zobraziť náhľad typov písma fontov, ktoré sú na pevnom disku v sieťových zariadeniach naDisky CD alebo DVD alebo diskety. Písmo je možné zobraziť ako text formátovaný vybraným písmom, ako tabuľku symbolov alebo ako vzorku písma. Môžete si vybrať veľkosť písma, jeho štýl a farbu. Program má viacjazyčné rozhranie vrátane viacjazyčného.

Funkcie FontExpert:

• Zobraziť písma
FontExpert zobrazuje typy fontov nainštalovaných fontov a tiež vám umožňuje rolovať v priečinkoch a zobraziť náhľad typov písma fontov, ktoré sú na pevnom disku v sieťových zariadeniach naDisky CD alebo DVD alebo diskety. Písmo je možné zobraziť ako text formátovaný vybraným písmom, ako tabuľku symbolov alebo ako vzorku písma. Môžete si vybrať veľkosť písma, jeho štýl a farbu.

• Vyhľadávanie fontov
Program môže vyhľadávať písma na lokálnych diskoch, diskoch CD alebo DVD, pripojených sieťových zariadeniach. Nájdené fonty môžu byť umiestnené v špeciálnom zozname pre ďalšiu prácu. Program dokáže zistiť duplicitné fonty, rozbité a neúplné fonty.

• Správa fontov
Písma zobrazené v rôznych oknách programu sa ľahko spravujú.Môžete triediť, filtrovať, prezerať, kopírovať, presúvať, mazať súbory fontov, inštalovať a deaktivovať písma, vytvárať odkazy na fonty a pridávať ich do skupín fontov.Program môže spravovať fonty umiestnené v štandardných priečinkoch Windows Fonts a Psfonts (ktoré používa Adobe Type Manager), takže nie je potrebné odstraňovať písma z ich štandardných priečinkov (ako vyžadujú niektoré programy na správu fontov).

• Katalogizácia fontov
Písma možno umiestniť do množín (skupín) a potom nastaviť alebo deaktivovať celé sady písma.Skupina písma je bežný priečinok na disku a môže obsahovať samotné písmo a odkaz, ktorý sa vzťahuje na písmo umiestnené v inom priečinku lokálneho disku počítača alebo sieťového zariadenia.Písma alebo odkazy na písma môžete pridať v okne so skupinami písiem ich presunutím z iných okien programu alebo z Prieskumníka systému Windows.

• Tlač písma
FontExpert môže tlačiť vybrané fonty.Písma je možné vytlačiť vo forme tabuľky znakov, sady riadkov rôznych veľkostí alebo názvov typov písma vybratých typov písma, či už nainštalovaných alebo ešte nenainštalovaných. Tlačovú stránku môžete prispôsobiť, vybrať formát hlavičky a päty, napríklad pridať názov kampane.

• Zobraziť vlastnosti písma
Program zobrazuje podrobné informácie o zvolenom písme, vrátane vývojára fontov, autorských práv, tabuliek TrueType, počtu párov kerningu, charakteristík Panose, metrík Windows a ďalších parametrov.

• Detekovať a opravovať problémy s fontmi
Pomocou vstavaného "Dr. Kirillov" môžete ľahko nájsť problémy s fontami, odstrániť konflikty názvov fontov, odstrániť záznamy neexistujúcich fontov a optimalizovať Windows.

• Dodatky k shellu Windows
Program pridá príkazy Open, Print a Install z príkazov FontExpert pre súbory .ttf a .otf do kontextového menu Prieskumníka systému Windows.Pre tieto typy súborov sa pridáva aj stránka vlastností s podrobnosťami o súbore písma. FontExpert rozširuje shell systému Windows o nástroje na správu fontov, čo uľahčuje inštaláciu alebo tlač písma zobrazeného v Prieskumníkovi Windows v jeho priečinkoch.

Zmeny vo FontExpert 2015 13.0 Release 1
Novinka:
1. Nové: Zobrazenie knižnice.
2. Nové: Rýchle vyhľadávacie pole.
3. Novinka: Funkcia Pridať do knižnice. Do knižnice sa pridávajú iba jedinečné písma.
4. Rozšírené: Zálohovanie / Obnovenie.
5. Rozšírené: Exportovať značky / Importovať značky.
6. Rozšírené: Celkový výkon.

opravené:
7. Mnoho opráv a vylepšení.

PlatformaWindows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Vista, Vista x64, XP, XP x64 a zodpovedajúce serverové verzie systému Windows.
Jazyk: MULTI / Multilingual
Tableta: popraskané exe-! WHO
Veľkosť: 16,62 MB

Stiahnite si FontExpert 2015 13.0 Release 1~ ~ ((
Stiahnuť z TurboBit.net
Stiahnuť z Ul.to
Stiahnuť z Gboxes.com

7370